Τυμπάκι: «Ημερίδα για τις καινοτομίες στη λίπανση των κηπευτικών»

Ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: «Καινοτομίες στη λίπανση των κηπευτικών – Η περίπτωση των βιοδιεγερτών, η καινοτομία μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» θα πραγματοποιηθεί στο Τυμπάκι του Ηρακλείου Κρήτης την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 07:00 μ.μ. στα κεντρικά γραφεία του Αγροτικού Οπωροκηπευτικού – Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου  (Αναδασμός Τυμπακίου, ΤΚ : 70200).

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και για τις νέες λύσεις στην λίπανση των καλλιεργειών τους μπορούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα. Εκτός από την Κοινή Αγροτική Πολιτική θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν, και για το Μέτρο 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» καθώς και για την μετάβαση στις νέες παρεμβάσεις του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 από στελέχη της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. 

Επιπλέον ομιλητές από το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και από τις εταιρείες ΗUMOFERT και MUGAVERO, εταιρείες με μακροχρόνια εμπειρία στην θρέψη των φυτών, θα παρουσιάσουν νέες προσεγγίσεις και τεχνολογίες για τη λίπανση των κηπευτικών ενώ έμφαση θα δοθεί στους βιοδιεγέρτες που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται στην λίπανση των κηπευτικών.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου πιλοτικού έργου της Επιχειρησιακής Ομάδας “ΒΙΟ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ” το οποίο αφορά την εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων βιοδιεγερτών που μειώνουν τις ανάγκες των φυτών σε νερό και λιπάσματα σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομάτας.

Το έργο υλοποιείται  στο πλαίσιο του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022.

Μέλη της Επιχειρησιακής Ομάδας “ΒΙΟ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ” είναι η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε., το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Αγροτικός Οπωροκηπευτικός-Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Δήμου Ιεράπετρας «Ανατολή».

Κύριος στόχος του πιλοτικού έργου της είναι η μελέτη των επιδράσεων της χρήσης καινοτόμων βιοδιεγερτών σε θερμοκηπιακή τομάτα. Το έργο προτείνει στους Έλληνες παραγωγούς φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους για την αύξηση της παραγωγής και της διατροφικής αξίας των ελληνικών προϊόντων.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της ημερίδας.

19.00 – 19.10Προσέλευση – Εγγραφή
19.10 – 19.30Η Κοινή Αγροτική Πολιτική – Η μετάβαση στις νέες παρεμβάσεις ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027  Νίκος Παπακωνσταντίνου, Στέλεχος Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Διαχείρισης Έργων, GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
19.30 – 19.40Το Μέτρο 16  «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 Αγγελική Λαγογιάννη, Στέλεχος Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Διαχείρισης Έργων, GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
19.40 – 20.00Σύγχρονες προσεγγίσεις και τεχνολογίες ορθολογικής λίπανσης των κηπευτικών Καθ. Δημήτριος Σάββας, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών των Φυτών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
20.00 – 20.10Διάλειμμα
20.10 – 20.30Βιοδιεγέρτες – Νέες τάσεις στην αγορά λιπασμάτων Επικ. Καθηγήτρια Γεωργία Ντάτση, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
20.30 – 20.50Αζωτοδεσμευτικά ενδόφυτα φυλλόσφαιρας και εφαρμογές τους σε κηπευτικές καλλιέργειες – η περίπτωση του NITROSTIM Δρ. Φιλιώ Δεμιρτζόγλου, ΗUMOFERT S.A
20.50 – 21.10Seaweed extracts and protein hydrolases as alleviators of abiotic stress in vegetable crops – the case study of Tyson and Kelpstar Dr. Carlo Gambino, MUGAVERO TERESA S.A.S
21.10 – 21.30Συζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο