Μέλη Επιχειρησιακής Ομάδας

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

 GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ιδρύθηκε το 2014 ως αποτέλεσμα μιας ευρύτερης συμμαχίας μεταξύ αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων που συνεργάστηκαν με στρατηγικούς εταίρους από τον τομέα της πληροφορικής και τον τραπεζικό τομέα, προκειμένου να υπηρετήσουν ένα κοινό όραμα για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική ελληνική γεωργία. Η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα και παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των αναγκών των φορέων του πρωτογενούς και αγροδιατροφικού τομέα της χώρας. Βασική παράμετρος για την ανάπτυξή τους αποτελεί η συστηματική παρακολούθηση και ο συντονισμός με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν τον εθνικό πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα καθώς και τους  Έλληνες παραγωγούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πορεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία αποτελεί το βασικό πλαίσιο αναφοράς και υποστήριξης για το σύνολο των εκπροσώπων του πρωτογενούς και αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ αλλά και για τις εθνικές διοικήσεις.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Γ.Π.Α.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Γ.Π.Α.

Το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1979. Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου εντοπίζεται στις υπαίθριες, θερμοκηπιακές και υδροπονικές καλλιέργειες κηπευτικών, στο πολλαπλασιαστικό υλικό, στους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς και στη φυσιολογία των κηπευτικών. Το Εργαστήριο διοργανώνει σεμινάρια για γεωπόνους, νέους αγρότες και ενδιαφερόμενους για κηπευτικές καλλιέργειες. Από το 1982 το προσωπικό αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα στον αγροδιατροφικό τομέα με αποτέλεσμα τη δημοσίευση πληθώρας επιστημονικών εργασιών.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ – ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ - ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Ο Α.Ο.Ε.Σ. Τυμπακίου ιδρύθηκε το 1945. Ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει δραστηριότητες στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, τα μέλη του ασχολούνται με την παραγωγή κηπευτικών και ελαιόλαδου και διαθέτει εγκαταστάσεις όπως, κατάστημα γεωργικών εφοδίων, πρακτορείο μεταφορών για τη διακίνηση των προϊόντων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σύγχρονο συσκευαστήριο. Ο Συνεταιρισμός πραγματοποιεί εξαγωγές σε Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ρωσία.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ»

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ»

Ο Α.Σ. Ανατολής ιδρύθηκε το 2000, δραστηριοποιείται στην παραγωγή, την μεταποίηση και την παράδοση των προϊόντων και είναι πιστοποιημένος βάση των προτύπων GLOBAL GAP, AGRO 2.1 & 2.2, ISO22000, ISO 9001, ΙFS, BRC και CRETACERT. Παρέχει υπηρεσίες σχετικά με νέες μεθόδους καλλιέργειας και προστασίας της παραγωγής, προμηθεύει τους παραγωγούς με αγροεφόδια και διαμορφώνει καλλιεργητικά προγράμματα για τον κάθε παραγωγό. Τέλος αναλαμβάνει να συμβουλέψει τους παραγωγούς σχετικά με την ορθολογική χρήστη του νερού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο