Για την ορθολογική λίπανση των κηπευτικών ενημερώθηκαν οι παραγωγοί της Κρήτης

Ημερίδες σε Τυμπάκι και Ιεράπετρα στο πλαίσιο του Μέτρου 16 του Π.Α.Α. 2014-2022

Μεγάλη και ενεργή η συμμετοχή των παραγωγών της Κρήτης στις  ημερίδες με θέμα: «Καινοτομίες για την ορθολογική λίπανση των κηπευτικών – Η καινοτομία μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» και «Καινοτομίες στη λίπανση των κηπευτικών – Η περίπτωση των βιοδιεγερτών, η καινοτομία μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης», που πραγματοποιήθηκαν στο Τυμπάκι και στην Ιεράπετρα  της Κρήτης στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Στις ενημερωτικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν  στο πλαίσιο του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του Π.Α.Α. 2014-2022, συμμετείχαν  παραγωγοί του Αγροτικού Οπωροκηπευτικού – Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Κηπευτικών Δήμου Ιεράπετρας «ΑΝΑΤΟΛΗ» και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εμπορίας Κηπευτικών Ψαρής, γεωπόνοι και φορείς του ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα.

Στόχος του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή μέσω της πιλοτικής εφαρμογής έργων καθώς και η δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων. Συγκεκριμένα οι συνεργασίες αφορούν την ενίσχυση της βιωσιμότητας και παραγωγικότητας της γεωργίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Ομιλητές – Παρουσιάσεις

Στο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών και της προώθησης των αποτελεσμάτων τους, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, συντονιστής φορέας της Επιχειρησιακής Ομάδας «DSS-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ» και της Επιχειρησιακής Ομάδας «ΒΙΟ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ» διοργάνωσε τις ημερίδες κατά τη διάρκεια των οποίων ο κ. Παπακωνσταντίνου Νίκος, διευθυντής του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Διαχείρισης Έργων της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, παρουσίασε τις εξελίξεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ενώ τα στελέχη του τμήματος, Λαγογιάννη Αγγελική και Κορρέ Μαρία πραγματοποίησαν ειδική αναφορά στο Μέτρο 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του Π.Α.Α. 2014-2022, στο επιχειρησιακό σχέδιο της κάθε Επιχειρησιακής Ομάδας (Ε.Ο.), στην πορεία υλοποίησης του κάθε έργου. Ακολούθησε συζήτηση με τους  παραγωγούς για τις καλλιεργητικές πρακτικές που ακολουθούν και για τη λίπανση των καλλιεργειών τους.

Ο κ. Σάββας Δημήτριος, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (Γ.Π.Α.), παρουσίασε σύγχρονες προσεγγίσεις και τεχνολογίες ορθολογικής λίπανσης των κηπευτικών. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Ε.Ο. «DSS-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ», εφαρμόζεται και αξιολογείται ένα καινοτόμο ειδικό λογισμικό υποστήριξης λήψης αποφάσεων που έχει αναπτύξει το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών με στόχο την ορθολογική λίπανση. Μέσω του λογισμικού καθίσταται δυνατή η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων ορθολογικής λίπανσης προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες καλλιεργητικές συνθήκες κάθε θερμοκηπίου, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα χημικών αναλύσεων του εδάφους και του αρδευτικού νερού.

Η κ. Ντάτση Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α., παρουσίασε τις νέες τάσεις στην αγορά λιπασμάτων ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους βιοδιεγέρτες, οι οποίοι όπως αναλύθηκε αυξάνουν την ανάπτυξη των φυτών, την πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών και την αποτελεσματικότητα χρήσης νερού χωρίς αρνητικές επιδράσεις στις αποδόσεις. Επιπλέον, δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές προς τους παραγωγούς για το πως πρέπει να επιλέγονται και να εφαρμόζονται οι βιοδιεγέρτες.

Ο κ. Πισιμίσης Φοίβος, γεωπόνος, υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης της ελληνικής εταιρείας HUMOFERT και ο κ. Carlo Gambino, υπεύθυνος έρευνας της ιταλικής εταιρείας, MUGAVERO, εταιρείες με μακρόχρονη πορεία στον χώρο της θρέψης των φυτών, ανέλυσαν τα οφέλη και την επίδραση μικροβιακών βιοδιεγερτών, βιοδιεγερτών με φύκη και υδρολυμένες πρωτεϊνες, βιοδιεγερτών που παράγουν και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης στην πρόταση της Ε.Ο. «ΒΙΟ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ».

Μετάβαση στο περιεχόμενο